Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệptruy Lượt Xem:10022

Giá bán thấp hơn giá vốn đang là cách để doanh nghiệp xử lý hết số hàng hóa đã nhập vào khi đã để quá lâu. Khi mới nhập hàng doanh nghiệp sẽ bán với giá rất cao sau đó giảm dần ở mức ½ lần giá vốn, bằng giá vốn và thấp hơn giá vốn để phù hợp với thị trường.

Với phương pháp này doanh nghiệp hoàn toàn không bị thua lỗ hoặc không bán được hết hàng. Nhưng, khi thanh tra kiểm tra doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải xử lý như thế nào? Kế Toán Minh Việt xin chia sẻ xử lý bài toán giá bán thấp hơn giá vốn

Theo quy định pháp luật

  • Theo quy định Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, Khoản 1,2 Điều 21 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011
  • Theo điều 25 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

Khi doanh nghiệp bán hàng hóa có mức giá bán thấp hơn giá vốn mà cơ quan thuế kiểm tra không giải trình được sẽ bị cơ quan thuế ấn định thuế.

giá bán thấp hơn giá vốn

Ấn định sẽ theo các yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp như sau:

a) Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng theo quy định, số liệu trên sổ kế toán không đủ điều kiện, không chính xác, trung thực dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp trừ trường hợp bị ấn định số thuế phải nộp.

b) Qua kiểm tra hàng hóa mua vào, bán ra thấy người nộp thuế hạch toán giá trị hàng hóa mua vào, bán ra không theo giá trị thực tế thanh toán phù hợp với thị trường.

Theo quy định, cơ quan thuế có thể tham khảo giá hàng hóa, dịch vụ do cơ quan quản lý nhà nước công bố cùng thời điểm hoặc giá mua, giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng hoặc giá bán của doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng có quy mô kinh doanh và số khách hàng lớn tại địa phương để xác định giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường làm căn cứ ấn định giá bán, giá mua và số thuế phải nộp.

Trong trường hợp này nếu như doanh nghiệp không chứng minh được hồ sơ hợp lý về việc giá bán thấp hơn giá vốn thì sẽ bị cơ quan thuế truy lại thuế Giá Trị Gia Tăng, truy lại thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, phạt kê khai sai và vi phạm thủ tục hành chính về thuế.

Để giải quyết bài toán giá bán thấp hơn giá vốn và tránh được ấn định thuế của cơ quan thuế doanh nghiệp cần phải giải thích được. Trọng tâm vấn đề này là “giá bán có phù hợp với thị trường hiện tại hay không”  Từ đây doanh nghiệp sẽ có những phương pháp giải thích cho cơ quan thuế.

Để giải quyết “giá bán thấp hơn giá vốn ” doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

- Hồ sơ chứng minh lý do giá bán thấp hơn giá thị trường hoặc giá niêm yết

- Hồ sơ về việc hàng hóa bị hư hỏng, kém phẩm chất theo sinh lý hóa của sản phẩm và các lý do khác…

Trong bài toán này doanh nghiệp cần chứng minh được giá bán tương đương với giá thị trường lúc đó hoặc sản phẩm bị lỗi thời, hỏng hóc…

Ví dụ như doanh nghiệp công nghệ có nhiều sản phẩm nhanh lỗi thời thì giá bán lại càng giảm nhanh. Còn với hàng hư hỏng thì cần có biên bản kiểm kê, ghi nhận sự việc.

Tags:

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn