Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp


Thông Tin BHXH
Tổng hợp các vi phạm và mức phạt đối với công đoàn , người sử dụng lao động

Tổng hợp các vi phạm và mức phạt đối với công đoàn , người sử dụng lao động

Tổng hợp các vi phạm và mức phạt đối với công đoàn , người sử dụng lao động mới 2019
14 khoản thu nhập không phải tính đóng bảo hiểm xã hội

14 khoản thu nhập không phải tính đóng bảo hiểm xã hội

Voi dieu nay thi gan nhu la toan bo thu nhap tu tien luong, tien cong cua nguoi lao dong deu phai dong BHXH. Tuy nhien, van con 14 khoan thu nhap khong phai tinh dong bao hiem xa hoi duoc liet ke ben duoi.
Cách giảm chi phí đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ ?

Cách giảm chi phí đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ ?

Ve co ban, cac doanh nghiep (DN) deu mong muon giam thieu chi phi het muc co the, trong do co chi phi dong BHXH bat buoc cho NLD. Hien thuc nay dong nghia voi viec DN giam tien luong dong BHXH cua NLD xuong muc thap nhat. Vay, phan con lai cua luong se day di dau de van duoc ghi nhan la chi phi hop le cua DN?
Nen nhan BHXH 1 lan hay dong tiep de huong luong huu?

Nen nhan BHXH 1 lan hay dong tiep de huong luong huu?

Can luu y ong, viec huong luong huu loi hon huong tro cap BHXH 1 lan. Tuy nhien, viec chon huong tro cap BHXH 1 lan hoac luong huu do ong quyet dinh.
No tien se khong duoc chot so BHXH

No tien se khong duoc chot so BHXH

Do la noi dung duoc ong ong Vu Manh Chu, Pho Ban Thu, Bao hiem xa hoi (BHXH) Viet Nam khang dinh ve viec chot so BHXH khi don vi no tien dong bao hiem.
Dong trung bao hiem xa hoi duoc hoan tien the nao?

Dong trung bao hiem xa hoi duoc hoan tien the nao?

Ban doc co email vanhungx@xxx hoi: Toi hien dang co 2 so bao hiem xa hoi. Mot so dong tu thang 10.2014 den 3.2018, so con lai dong tu 3.2016 den 3.2018. Toi co the lay lai so tien da dong trung khong va phai lam the nao?
Nhan tien bao hiem xa hoi mot lan o dau?

Nhan tien bao hiem xa hoi mot lan o dau?

Thuc te co nhieu nguoi lao dong dong bao hiem xa hoi theo noi lam viec nhung thuong tru o tinh khac. Ban khoan chung cua nguoi lao dong trong truong hop nay la nhan tien bao hiem xa hoi mot lan o dau?
Nguoi lao dong xin khong dong bao hiem xa hoi ?

Nguoi lao dong xin khong dong bao hiem xa hoi ?

Trong truong hop, neu nhu nguoi lao dong ben ban khong tham gia BHXH bat buoc thi khi co thanh tra kiem tra, don vi ma ban dang cong tac se chac chan bi xu phat vi pham hanh chinh ve hanh vi thoa thuan doi voi nguoi lao dong ve viec khong dong BHXH theo Nghi dinh 95/2013/ND-CP.
Thu tuc dong bao hiem lao dong lan dau cho nguoi lao dong ?

Thu tuc dong bao hiem lao dong lan dau cho nguoi lao dong ?

Em dang lam lam ke toan tai cong ty dich vu muon tim hieu ve thu tuc dong bao hiem xa hoi lan dau cho nguoi lao dong thuc hien nhu the nao ? Em xin chan thanh cam on!
Kinh nghiem chuan bi truoc khi bi thanh tra BHXH

Kinh nghiem chuan bi truoc khi bi thanh tra BHXH

Kinh nghiem chuan bi truoc khi bi thanh tra BHXH – Khi co quan bao hiem xa hoi co quyet dinh thanh kiem tra BHXH tai doanh nghiep thi doanh nghiep can chuan bi nhung ho so, chung tu gi?
Ho so chuyen noi huong luong huu nam 2018

Ho so chuyen noi huong luong huu nam 2018

bo toi muon chuyen luong huu tu Ha Noi ve Nghe An de nhan. Vay bo toi can chuan bi ho so gom nhung giay to gi a?
Muc huong tro cap tuat hang thang nam 2019

Muc huong tro cap tuat hang thang nam 2019

Cam on bac da gui cau hoi toi Tong dai tu van. Voi truong hop cua ban ve muc huong tro cap tuat hang thang, chung toi xin duoc tu van
Thu tuc huong tro cap that nghiep 2019

Thu tuc huong tro cap that nghiep 2019

Toi nghe ke toan cong ty toi bao toi du dieu kien nhan tro cap that nghiep va bao toi ve lam thu tuc huong tro cap that nghiep. Vay cong ty co the huong dan toi cach lay duoc tien tro cap that nghiep duoc khong?
Thoi gian va muc huong tro cap that nghiep

Thoi gian va muc huong tro cap that nghiep

Khi nay thoi gian dong Bao hiem that nghiep cua ban se la 1 nam 6 thang. Thoi gian va muc huong tro cap that nghiep cua ban duoc xac dinh theo Dieu 50 Luat viec lam 2013 neu tren.
Khi nguoi lao dong nghi viec lam the nao de chot so?

Khi nguoi lao dong nghi viec lam the nao de chot so?

khi ban cham dut hop dong lao dong, hop dong lam viec hoac thoi viec theo quy dinh cua phap luat thi don vi su dung lao dong phai co trach nhiem lap ho so de nghi chot so BHXH nop cho co quan BHXH de chot so va tra so cho ban.
Dieu chinh muc luong dong BHXH khi da chot so

Dieu chinh muc luong dong BHXH khi da chot so

toi dong muc luong toi thieu vung moi nhung cong ty van dong theo muc cu cua nam 2015. Gio toi nghi viec va chot so bhxh roi thi lam the nao de thay doi duoc muc dong.
Thu tuc dieu chinh noi dung ghi tren so bao hiem da chot

Thu tuc dieu chinh noi dung ghi tren so bao hiem da chot

Hien tai ban da nghi viec, vi vay, de dieu chinh duoc noi dung tren so BHXH thi ban hay lien he lai voi cong ty de nho ben cong ty lam thu tuc giup voi cac loai giay to tren.
Chot so bao hiem co can Quyet dinh thoi viec khong?

Chot so bao hiem co can Quyet dinh thoi viec khong?

Khi toi len BHXH huyen chot so bao hiem thi duoc huong dan la phai co quyet dinh thoi viec o noi toi lam bi thu doan moi chot duoc so BHXH. Xin hoi nhu vay co dung khong? Va toi can nhung thu tuc ho so gi de toi duoc chot so bao hiem? Toi xin cam on!
Ho so chot so bao hiem xa hoi  2018 - 2019

Ho so chot so bao hiem xa hoi 2018 - 2019

Cong ty toi co mot nhan vien moi lam viec duoc hon 10 thang va duoc cap 01 bia so BHXH. Sap toi nguoi do nghi viec, khong biet ho so chot so bao hiem cho ho theo so moi thi cong ty toi can nhung giay to gi?
Thu tuc chot so bao hiem xa hoi BHXH 2018 - 2019

Thu tuc chot so bao hiem xa hoi BHXH 2018 - 2019

Nhu vay, trach nhiem va thu tuc chot so bao hiem xa hoi thuoc ve nguoi su dung lao dong. Nguoi lao dong khong the tu di chot so duoc.
Mã số thuế công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Nhận 24/7

Mã số thuế công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Nhận 24/7

Mã số thuế công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Nhận 24/7. Địa chỉ: 614/25 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần Mã số thuế: 0315248170

0982.686.028