Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệptruy Lượt Xem:10032

Thời điểm xác định thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ, điện nước, kinh doanh,xây dựng, xuất nhập khẩu:

1. Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ví dụ 1: Công ty A bán hàng hóa cho công ty B đã giao hàng vào ngày 20/03/20xx nhưng tới ngày 05/04/20xx công ty B mới trả tiền mua hàng cho công ty A thì thời điểm công ty A xác định và tính thuế GTGT của hàng hóa đã bán cho công ty B là ngày 20/03/20xx.

xác định thuế gtgt

2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

3. Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch là ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hoá đơn tính tiền.

4. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.

5. Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

6. Đối với hàng hoá nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

 

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn