Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệptruy Lượt Xem:10012

Thuế là nguồn kinh phí mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước hàng năm, ngoài tiền thuế phải nộp doanh nghiệp cũng có phương pháp để tối ưu số thuế phải nộp nhưng vẫn đảm bảo làm tròn nghĩa vụ với nhà nước

Các hình thức doanh nghiệp không nên vi phạm

Trốn thuế

Trốn thuế là việc thực hiện các phương thức mà pháp luật không cho phép để giảm số thuế thực tế phải nộp cho cơ quan thuế. Hai động thái chính của việc trốn thuế đó là

Giấu thông tin mà đáng lẽ phải cung cấp cho cơ quan thuế để ghi nhận thuế.

Tạo ra thông tin không có thật. VD: Mua hóa đơn để tăng chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, tạo hồ sơ giả để được hoàn thuế GTGT.

Hiển nhiên, chúng ta đều biết, việc trốn thuế là phi pháp và nếu vi phạm, người có liên quan sẽ bị kết án

Tránh thuế

Tránh thuế, ở một khía cạnh nào đó, đó là sử dụng các phương pháp trong khuôn khổ của pháp luật, không vi phạm pháp luật để giảm thiểu số thuế phải nộp.

Có thể lấy ví dụ về việc vận dụng các chính sách ưu đãi thuế hoặc áp dụng những khía cạnh mà pháp luật chưa có quy định để thực hiện các giao dịch với mục đích tối ưu số thuế phải nộp.

Ranh giới giữa việc trốn thuế và tránh thuế rất mong manh. Chính vì thế, chúng ta phải rất thận trọng vì chỉ sa sẩy một bước cũng có thể khiến việc làm từ hợp pháp trở thành bất hợp pháp

Phương pháp tối ưu số thuế phải nộp cho doanh nghiệp

Lập kế hoạch thuế

Giảm thiểu là việc giảm số thuế phải nộp nhưng có thể dẫn theo việc làm tăng một số khoản chi phí khác hoặc giảm thu nhập.

Tối ưu hóa tức là giảm mức thuế là tương đối so với việc giảm thu nhập hoặc tăng một số chi phí khác.

Để làm được điều này đòi hỏi người lập kế hoạch phải có được tầm nhìn bao quát, tư duy kinh doanh nhạy bén và phải nắm được mối tương tác giữa kinh doanh và các loại thuế có thể tác động đến thu nhập của doanh nghiệp.

Để có được một chiến lược thuế tốt, người lập kế hoạch cần phải lưu ý vận dụng những điều sau

  • Giá trị thời gian của tiền: thời điểm đóng thuế là sớm hay muộn
  • Chênh lệch giá trị tính thuế: thu nhập chịu thuế nhiều hay ít
  • Chênh lệch thuế suất: do thuế suất các loại hình kinh doanh khác nhau là khác nhau, ở các nước khác nhau là khác nhau.

Các phương thức được vận dụng trong lập kế hoạch thuế để tối ưu hóa số thuế

Phương thức 1: Tạo mới

Tạo mới là việc tận dụng các ưu đãi, lợi ích về thuế về việc tạo ra các chi nhánh, công ty con.

Phương thức 2: Chuyển đổi

Chuyển đổi là việc thay đổi cơ chế hoạt động, thay đổi bản chất giao dịch để tài sản và thu nhập được tạo ra chịu mức thuế suất thấp hơn.

Phương thức 3: Thời gian

Thời gian là việc xem xét dịch chuyển giá trị chịu thuế sang kỳ tính thuế có lợi hơn cho doanh nghiệp.

Phương thức 4: Chia tách

Chia tách là việc phân chia thu nhập chịu thuế cho nhiều đối tượng chịu thuế để làm giảm tổng số thuế phải nộp của tất cả đối tượng chịu thuế.

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn