Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệptruy Lượt Xem:10039

 

     Ngay sau khi phát hiện mất Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty phải thực hiện:

+ Phải khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng 3 lần liên tiếp

+ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đề nghị cấp lại gồm:

>>     Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

>>   Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

>>  Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

>>  Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông và quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

2. Đối với việc cấp lại con dấu

 - Khi bị mất con dấu, công ty bạn phải tiến hành:

     + Phải thông báo ngay với cơ quan Công an cấp xã nơi con dấu bị mất để tổ chức truy tìm; đồng thời phải có văn bản báo cáo về việc mất con dấu cho cơ quan Công an nơi đã đăng ký mẫu dấu;

     + Làm hồ sơ xin cấp lại con dấu gửi tới Cơ quan công an đã cấp con dấu đó. 

     Hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị làm lại con dấu, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của Cơ quan cấp xã nơi xảy ra mất con dấu gửi cơ quan Công an nơi đã giải quyết làm con dấu; Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu của con dấu bị mất do cơ quan Công an cấp; Bản sao chứng thực ĐKKD, CMND của người đại diện theo pháp luật; Giấy giới thiệu cho người đi làm lại con dấu

Thực tế, có một số tỉnh, thành phố còn yêu cầu doanh nghiệp cần chuẩn bị Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc làm lại con dấu và trong biên bản này phải có chữ ký của tất cả các thành viên/cổ đông của công ty.

- Nếu công ty bạn không thực hiện ngay việc thông báo này thì sẽ bị xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng .

 


Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn