Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệptruy Lượt Xem:10072

Kế toán hạch toán tiền ăn trưa giữa giờ theo những trường hợp sau bao gồm :

1. Doanh nghiệp tổ chức ăn trưa giữa giờ cho công nhân , người làm thuê  thì đối với trường hợp này kế toán cần hạch toán theo

Nợ TK 6421/6422 - Có TK 111

2. Doanh nghiệp trả tiền cho công nhân người làm thuê , kế toán cần hạch toán theo

Nợ Tk 6421/6422/154

Có TK 334

Nợ TK 334

Có TK111

Lưu ý : việc hạch toán này phải tuân thủ theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 tại điểm g khoản 2 điều 2 
 

- Mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn giữa ca không được vượt quá 680.000đ/tháng đối với doanh nghiệp nhà nước .

- Mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn giữa của doanh nghiệp tư nhân tuân theo sự tự thỏa thuận cty và công đoàn .

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn