Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệptruy Lượt Xem:10010

Cách lập hóa đơn GTGT theo điểm 1, điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC kế toán doanh nghiệp cần nắm được những nguyên tắc và quy định khi lập hóa đơn GTGT bán hàng hay cung ứng dịch vụ

  1. Khi lập hóa đơn GTGT kế toán cần tuân thủ những quy tắc sau

Hóa đơn GTGT phải được lập khi doanh nghiệp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, kể cả trường hợp doanh nghiệp bán hàng khuyến mãi, hàng mẫu, quảng cáo….

Các nội dung trên hóa đơn GTGT phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; hóa đơn không được tẩy xóa, sửa chữa; chỉ được dùng một màu mực, loại mực không phai, không dùng mực đỏ; phải viết chữ số và chữ viết liên tục, không ngắt quãng, không được viết đè lên chữ viết sẵn và phần gạch chéo chỗ còn trống (nếu có).

Hoá đơn GTGT được lập một lần thành nhiều liên (thường là 3 liên). Liên 1 dùng cho người bán, liên 2 dùng cho người mua.

Hoá đơn giá trị gia tăng phải được lập theo liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

hóa đơn gtgt

  1. Thời điểm khi kế toán lập hóa đơn GTGT

Đối với hoạt động bán hàng hóa: Hóa đơn GTGT được viết khi chuyển giao quyền sử dụng hàng hóa.

Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ: Có thể viết hóa đơn GTGT khi hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc khi thu tiền (trong trường hợp thu được tiền trước).

Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt: Hóa đơn GTGT được viết vào ngày nghiệm thu công trình.

  1. Cách lập hóa đơn GTGT

a. Hóa đơn GTGT được lập theo mẫu mới nhất 01GTKT3/001 theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

b. Cách viết từng chỉ tiêu trên hóa đơn GTGT

Ngày…tháng…năm: điền chính xác ngày tháng năm lập hóa đơn theo quy định về thời điểm viết hóa đơn GTGT ở mục 2.

Thông tin người mua:

+ Họ tên người mua hàng: ghi đầy đủ họ tên người đến trực tiếp giao dịch với Công ty. Nếu người mua không lấy hóa đơn kế toán vẫn phải lập hóa đơn bình thường và ghi “Khách hàng không lấy hóa đơn”.

+ Tên đơn vị: điền tên doanh nghiệp, công ty mua theo đúng giấy phép đăng ký kinh doanh.

+ Địa chỉ: ghi địa chỉ đơn vị mua theo đăng ký kinh doanh. Nếu địa chỉ quá dài kế toán có thể ghi rút gọn nhưng phải đảm bảo cả 2 bên đều hiểu

+ Mã số thuế: ghi chính xác mã số thuế của đơn vị mua theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hình thức thanh toán: có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng (với những hóa đơn GTGT từ 20 triệu đồng trở lên bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng để được tính vào chi phí hợp lý). Hai bên thỏa thuận thanh toán bằng hình thức gì thì ghi hình thức đó:

+ Nếu thanh toán bằng tiền mặt: ghi “TM”

+ Nếu thanh toán qua chuyển khoản, ghi “CK”

+ Nếu chưa xác định được hình thức thanh toán, ghi “TM/CK”

Trong phần bảng liệt kê hàng hóa:

+ Cột số thứ tự: ghi số thứ tự lần lượt của các hàng hóa được bán ra.

+ Cột tên hàng hóa, dịch vụ: điền đúng tên hàng, mã hàng hóa chi tiết theo sổ quản lý kho của doanh nghiệp.

+ Đơn vị tính: hàng hóa bán ra được doanh nghiệp theo dõi kho theo đơn vị tính nào thì ghi đơn vị tính như thế (VD: kg, chiếc, bộ…) Nếu cung ứng dịch vụ có thể ghi hoặc không ghi đơn vị tính.

+ Số lượng: ghi số lượng hàng hóa bán ra.

+ Đơn giá: ghi đơn giá của một đơn vị hàng hóa chưa tính thuế VAT.

+ Thành tiền:

Thành tiền

=

Số lượng

*

Đơn giá

Lưu ý: Nếu viết hết tất cả hàng hóa, dịch vụ bán ra rồi mà trên hóa đơn GTGT vẫn còn dòng trống, kế toán phải gạch chéo toàn bộ phần còn trống từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.

Phần tổng cộng:

+ Cộng tiền hàng: là số tổng cột thành tiền trên hóa đơn

+ Thuế suất thuế GTGT: hàng hóa chịu mức thuế suất nào thì ghi mức thuế suất đó (có thể là 0%, 5% hoặc 10%). Nếu hàng hóa không chịu thuế GTGT thì gạch chéo (/) ở phần thuế suất.

+ Tổng cộng tiền thanh toán: ghi tổng dòng thành tiền và tiền thuế GTGT

+ Số tiền viết bằng chữ: ghi số tổng tiền bằng chữ, không được phép làm tròn.

Phần ký tên:

+ Người mua hàng ký: người trực tiếp đi mua (người được ghi tên trên dòng họ tên người mua hàng) ký và ghi rõ họ tên. Nếu bán hàng qua mạng, hoặc qua điện thoại đóng dấu bán hàng qua điện thoại.

+ Người lập hóa đơn: ký và ghi rõ họ tên

+ Thủ trưởng đơn vị: giám đốc đơn vị bán ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên hoặc người được ủy quyền (có giấy ủy quyền khi giám đốc đi công tác) ký và ghi họ tên.

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn