Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệptruy Lượt Xem:10030

Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt ở những trường hợp nào, điều kiện để hoàn thuế là gì được quy định tại Điều 7 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015. Hiệu lực từ ngày 01/01/2016

Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt

1.Trường hớp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng tạm nhập, tái xuất

– Hàng hóa nhập khẩu:

+ Đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu dưới sự giám sát của Cơ quan Hải quan.

=> Khi tái xuất khẩu được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Hàng tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu (theo hình thức kinh doanh tạm nhập tái xuất). Khi tái xuất khẩu được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp tương ứng với số hàng tái xuất khẩu.

– Hàng nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng tái xuất khẩu ra nước ngoài. Thì được hoàn lại số thuế TTĐB đã nộp đối với số hàng xuất trả lại nước ngoài.

– Hàng tạm nhập để dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm. Hoặc dùng cho các mục đích khác đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, khi tái xuất khẩu được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Đối với hàng nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhưng thực tế nhập khẩu ít hơn so với số đã nộp. Thì được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với số chênh lệch đó.

– Hàng nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhưng trong quá trình vận chuyển bị hư hỏng hoặc mất có lý do xác đáng thì được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với số hàng bị hỏng, mất này.

– Hàng hóa nhập khẩu nhưng chưa phù hợp về chất lượng, chủng loại (do phía chủ hàng nước ngoài gửi sai). Nếu có xác nhận của chủ hàng và có sự giám định của cơ quan có thẩm quyền xác nhận lại thuế tiêu thụ đặc biệt. Thì nếu có số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp thừa sẽ được hoàn lại số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa. (Nếu thiếu phải nộp thêm).

– Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB để giao, bán hàng cho nước ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam; hàng hóa nhập khẩu để bán cho các phương tiện của các hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo qui định của Chính phủ.

– Trường hợp được phép xuất khẩu trả lại nước ngoài. Thì được hoàn lại số thuế TTĐB đã nộp đối với số hàng xuất trả lại nước ngoài.

– Trường hợp xuất trả lại hàng nhập khẩu ra nước ngoài (hàng nhập khẩu chưa đến thời hạn nộp thuế nhập khẩu) . Thì không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

2. Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất

Được hoàn lại số thuế TTĐB đã nộp tương ứng với số nguyên liệu dùng để sản xuất hàng hoá thực tế xuất khẩu.

** Các trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt khác theo quy định của pháp luật.

3. Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

4. Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

5. Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp có số tiền thuế TTĐB đã nộp lớn hơn số tiền thuế TTĐB phải nộp theo quy định.

Bao gồm: Cơ sở sản xuất, kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước có số thuế TTĐB nộp thừa, cơ sở có quyền đề nghị cơ quan thuế hoàn lại số thuế TTĐB nộp thừa.

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn